مسابقه فرهنگی اینترنتی خطبه فدکیه

ویژه کارکنان و خانواده محترم پرسنل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

نام ونام خانوادگی : نام پدر : کد ملی :
وضعیت : تلفن : همراه :
شماره کارمندی : بازنشسته :  

منبع و مأخذ : دانلود خطبه فدکیه1 . طبق فرمایش حضرت فاطمه (س) وظیفه ما در برابر خداوند چیست؟

پرهیز از اسراف

شکرگزاری

احسان به دیگران

هیچکدام


2 . هدف از خلقت بشر طبق دیدگاه حضرت فاطمه (س) چیست؟

به فعلیت رساندن استعداد درون بشر

لذت زندگی

آباد کردن دنیا

هیچکدام


3 . حضرت فاطمه (س) مردم مدینه را از چه چیزی بر حذر میدارد؟

بی توجهی به نماز

بی توجهی به زکات

پیروی از هوای نفس

هیچکدام


4 . حضرت فاطمه (س) خانه کعبه را چگونه توصیف میکند؟

محل عبادت است

محور اتحاد و وحدت است

افتخار عرب و اسلام است

هیچکدام


5 . حضرت فاطمه (س) قرآن را چگونه توصیف مینماید؟

مشعل هدایت است

برتر از تورات است

برتر از زیور است

هیچکدام


6 . طبق فرمایش حضرت فاطمه (س) اگر امت از محور اهلبیت پیامبر فاصله بگیرند چه مشکلی پیش می آید؟

پریشان و مضمحل میگردد

زندگیشان خیر ندارد

عبادتشان قبول نمیگردد

هیچکدام


7 . طبق فرمایش حضرت فاطمه (س) تا میتوانید زشتی ها را در چشم انداز مردم چگونه جلوه دهید ؟

زشت جلوه دهند

زیبا جلوه دهند

طبق زمانه عمل کنند

هیچکدام


8 . طبق فرمایش حضرت فاطمه (س) شایسته نیست امت آخر الزمان چگونه باشند؟

بی کار و سست عنصر

تبهکار و نا هنجار

دنیا طلب و حریص

هیچکدام


9 . طبق فرمایش حضرت فاطمه (س) پیامبر اسلام (ص) چه چیزی را به مردم آموخت ؟

فضیلت

اخلاق نیک

آئین انسانیت

همه موارد


10 . حضرت فاطمه (س) مردم مدینه را پیرو چه چیزی معرفی مینماید؟

پیروی از گذشتگان

پیروی از شیطان

کفار و دشمنان اسلام

پیروی از گذشتگان و پیروی از شیطان


11 . طبق فرمایش حضرت فاطمه (س)چه کسی حصار قانونی ارث را شکسته و قرآن را طبق میل خویش تغیر داده است؟

ابوبکر

عثمان

عمر

خالد


12 . اولین گروهی که حضرت فاطمه (س) از آنان استمدادو کمک خواست چه گروهی بودند ؟

جوانان مدینه

پیران مدینه

مهاجرین مدینه

هیچکدام


13 . حضرت فاطمه (س) چه گروهی را سرزنش میکند که از حق و حقیقت فاصله گرفته و از بلندی به پستی سقوط کرده اند؟

انصار

مهاجر

بنی هاشم

هیچکدام


14 . وقتی ابوبکر در برابر منطق حضرت فاطمه (س) دلیلی نداشت متوسل به چه کسانی شد؟

عمر

عثمان

توده مردم در مدینه

هیچکدام


15 . حضرت فاطمه (س)در جریان فدک چه کسانی را به عنوان شاهد معرفی نمود و دستگاه حاکمه شهادت آن دو را قبول نکردند؟

ام ایمن

علی (ع)

سلمان فارسی

ام ایمن و علی ع


16 . آیه شریفه "أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ" دلالت بر چه موضوعی دارد ؟

خطر ارتجاع بعد از رحلت پیامبر

دین با ارتحال پیامبر از بین نمیرود

مساله غصب خلافت

ارتجاع و از بین نرفتن دین بعد از رحلت پیامبر


17 . طبق دیدگاه حضرت فاطمه (س)اطاعت از اهلبیت برای مسلمین چه منفعتی دارد؟

حاکمیت دین در جامعه

ایجاد اتحاد و وحدت در جامعه

رضایت اهلبیت از مردم

حاکمیت دین و ایجاد اتحاد ووحدت در جامعه


18 . طبق فرمایش حضرت فاطمه (س) چه چیزی مانع از خشم و غضب الهی میگردد و مصونیت ایجاد میکند؟

نیکی به والدین

پرداختن زکات

نماز خواندن

هیچکدام


19 . طبق خطبه حضرت فاطمه (س) چه کاری باعث طولانی شدن عمر انسان میشود

نماز خواندن

صله رحام کردن

روزه داری

حج بجا آوردن


20 . طبق فرمایش حضرت فاطمه (س) چرا خداوند خوردن شراب را تحریم کرده؟

زیرا شراب منشا بدیها و زشتی هاست

چون عقل را نابود میکند

زیرا پیامبر (ص) منع نموده

هیچکدام